RASHLADNA OPREMA

  • Šok komore Blast čileri i šok frizeri su najbolji prirodni način za produženje roka trajanja hrane. U ovim uređajima se hrana sa +70 hladi na +3 ili zamrzava na -18, poslije čega se može uskladištiti u frižiderima ili zamrzivačima na nekoliko mjeseci do ponovne upotrebe.  Ima primjenu u pekarstvu, gastronomiji, poslastičarstvu...

  • Rashladne komore