Koplet za povećanje kapaciteta peći sa 4 na 5 plehova

KOMPLET za povećanje kapaciteta peći