top of page
Dužina 1520mm (dostupne dužine 1040, 15240, 2000, 2480, 2960mm)
Kompaktan dizajn (samo 900 mm dubina)
Temperatura: +3/+5°C
Najbolja opcija za male prostore
Izložbeni dio sa ravnim ili zaobljenim panoramskim temperiranim staklom sa mogućnošću prednjeg obaranja ili podizanja
Tehnologija i proizvodnja "Made in Italy"
Jednostavna za instalaciju
Mala potrošnja električne energije
Elektronski kontrolni panel
Izolirane bočne strane debljina 40mm
Prostor za čuvanje sa vratima

Izložbena vitrina SALINA80